Visuele Notulen de Kracht van de eigen Keuze

Visuele Notulen de Kracht van de eigen Keuze

Zakelijke tekeningen Visuele notulen conferentie Waar vinden jonge vrouwen betrouwbare informatie over anticonceptie en kan iedereen een eigen geïnformeerde en passende keuze maken? Hoe sluiten we nog beter aan bij de hedendaagse behoefte en vragen van jongeren? En...
Visuele notulen GGD Limburg

Visuele notulen GGD Limburg

Zakelijke tekeningen Visueel verslag werkconferentie GGD De GHOR Zuid-Limburg is samen met de Veiligheidsregio Limburg-Noord in gesprek gegaan met ongeveer 70 vertegenwoordigers van zorginstellingen uit Limburg over het thema zelfredzaamheid. Want het is niet altijd...
Visueel Verslag over Armoede en Schulden

Visueel Verslag over Armoede en Schulden

Zakelijke tekeningen Visueel verslag bijeenkomst over Armoede en schulden Stel je voor: je bent door allerlei omstandigheden dakloos geraakt. In informatiefolders zie je alleen maar beelden van dronken mannen die slapen op een bankje. Je voelt je helemaal niet...
Visueel verslag conferentie Rutgers

Visueel verslag conferentie Rutgers

Zakelijke tekeningen Visueel verslag conferentie Tijdens de conferentie werden de resultaten gedeeld van het onderzoek ‘New Perspectives on reproductive choices’. Het onderzoek is uitgevoerd onder vluchtelingen en dóór onderzoekers met een...
Visueel verslag InnovatieExpo

Visueel verslag InnovatieExpo

Zakelijke tekeningen Visueel verslag InnovatieExpo Tijdens de Innovatie Expo in de van Nelle Fabriek gingen een aantal organisaties in gesprek met bezoekers over het datafundament van de leefwereld. Wat is er aan data nodig om goede keuzes te maken in vraagstukken...