Creatief faciliteren

Lego Serious Play

Geen urenlange praatsessies over organisatieontwikkeling maar Serious Fun. Dat kan met een LEGO SERIOUS PLAY-workshop. Een ideale werkvorm om op een leuke en speelse manier, samen, snel tot de essentie te komen.

De kracht van LEGO SERIOUS PLAY is dat iedereen (niemand uitgezonderd) met behulp van de LEGO-steentjes zijn kennis en mening inbrengt tijdens de workshop. Ieders perspectief komt aan bod, zo hoor je verschillende invalshoeken. Door deze onderling gedeelde betrokkenheid en het aanspreken van collectieve verbeeldingskracht helpt het inzicht te vergroten in serieuze vraagstukken en kom je uiteindelijk tot een samenhangend geheel. 

Afhankelijk van jouw vraag stel ik een LEGO SERIOUS PLAY workshop samen en zal ik deze als facilitator gaan leiden. Neem even contact op, dan bespreken we samen de mogelijkheden voor jouw vraagstuk.

Lego Serious Play
Lego Serious Play

Onderwerpen waarvoor ik eerder een LEGO SERIOUS PLAY -workshop  heb gegeven:

  • Ontwerpen nieuw product (Design Thinking)
  • Teambuilding
  • Strategie ontwerpen
  • Team en organisatiewaarden bepalen
  • Strategische keuzes maken
  • Analyseren van organisatie (Business Model Canvas)

Voorbeelden van workshops

Teambuilding

Teambuilding LEGO SERIOUS PLAY

Ieder teamlid heeft kwaliteiten die hij of zij van zichzelf weet. Er zijn ook nog aspecten die alleen anderen zien of die nog onbekend zijn. In de workshop ga ik met het team aan de slag om onzichtbare kwaliteiten in het team zichtbaar te maken. Het resultaat is een team die een positieve flow te pakken krijgt door de focus op het goede en meer gebruik gaat maken van elkaars kwaliteiten. Vanuit deze flow worden moeilijke situaties uit het verleden besproken. Meer informatie

DEsign thinking

Design Thinking LEGO SERIOUS PLAY

Denk maar eens outside the box! Dat is moeilijker dan je denkt. In plaats van erover praten ga ik met teams en organisaties aan de slag door te bouwen met LEGO. Samen inventariseren we nieuwe mogelijkheden en perspectieven. Met behulp van een creatieve brainstorm komt het team tot een aantal ontwerpen of scenario’s voor een nieuw product of dienstverlening. Doordat de impact op de omgeving meteen zichtbaar wordt kan het prototype aangepast worden tot het goed is.  Meer informatie

Organisatiewaarden

Organisatie waarden bepalen

Organisaties worden continu geconfronteerd met eisen en gebeurtenissen die ze van de ingezette koers brengen. Met een inspirerende sessie help ik organisaties om vooraf te bepalen vanuit welke waarden op deze gebeurtenissen gereageerd kan worden in plaats van deze discussie bij iedere losse gebeurtenis te voeren. In deze sessie komt het team tot een framework van waarden die houvast biedt om koers te houden. Meer informatie

In december 2017 heb ik samen met mijn managers onder begeleiding van Laura onze plannen voor 2018 gebouwd. Iedere manager bouwde op een zeer manier zijn eigen plan. Door middel van legoblokje werden doelen visueel gemaakt. Iedereen kreeg de mogelijkheid buiten de kaders te denken. Vervolgens ontstond door samenwerken een landschap wat regioplan heet. De professionele begeleiding van Laura maakt dat iedereen gestimuleerd wordt om te improviseren waardoor mooie ideeën ontstaan. Op basis van dit model hebben we uiteindelijk SMART geformuleerde afspraken gemaakt. Wat een inspirerende manier om doelen uit te werken in plannen, en klaar te staan voor uitvoering.

Peronne Knapen

Regiomanager, Start People