Training

creatieve facilitator

De bijeenkomst die je organiseert heeft een stevige agenda. Er moeten resultaten behaald worden en waarschijnlijk spelen er in de groep verschillende belangen of zitten er spanningen in de groep. Het zou fijn zijn als de bijeenkomst gestructureerd verloopt en jij zelf kan focussen op de inhoud. Daarnaast is het nodig om eens met een andere blik te kijken naar het vraagstuk. En het mag ook wel eens leuk zijn! Laat dan de bijeenkomst begeleiden door een creatieve facilitator als Laura. Dat kan online of in persoon. 

Creatieve-facilitator

Creatieve methodes

Als creatief facilitator maakt Laura gebruik van verschillende methoden zoals Lego Serious Play, visualiseren, design thinking en deep democracy. Daarbij staat vaak centraal om anders denken en doen te stimuleren. Deze methodes zorgen ervoor dat iedereen actief betrokken wordt en er aan het eind van de bijeenkomst een concreet resultaat ligt. Met behulp van methoden waarmee deelnemers met elkaar de gewenste verandering ontwerpen en visualiseren, worden de strategische sessies niet alleen leuker maar ook effectiever.

Ben je geïnteresseerd om jouw bijeenkomst te laten begeleiden door Laura als creatieve facilitator? Neem contact op en we komen samen tot een opzet op maat.

Creatief-faciliteren
Creatief-faciliteren
ACTIEVE TEAMBUILDING WERKVORM
Doolhof-werkvorm

Creatieve facilitering kan onder andere gericht zijn op:

 • Team en organisatiewaarden bepalen
 • Kick-off sessies
 • Verandering bepalen
 • Koers bepaling
 • Proces optimalisatie
 • Jaarplan ontwikkeling

beleid evalueren

Kentalis blikt terug op kwaliteit

Proces optimalisatie

De wachtlijsten in de GGZ zorgen ervoor dat mensen met ernstige problemen niet de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Menzis wil daar verandering in brengen. In ruim 6 dagen hebben ze met medewerkers, patiënten en zorgverleners met een andere bril gezocht naar disruptieve oplossingen. Laura heeft het programma opgezet aan de hand van Design Thinking en gefaciliteerd met creatieve methodes. De oplossingen zijn gepresenteerd en worden nu uitgewerkt zodat ze toegepast kunnen worden. Naast dit traject heeft Laura 2 andere 8 daagse trajecten binnen Menzis gefaciliteerd. Meer informatie

Strategie sessie

Herijken met het bestuur 

Strategie Ontwerpen

Nadat een accountantsbureau een grote groei had doorgemaakt was er behoefte aan reflectie. In anderhalve dag heeft het bestuur met Laura gereflecteerd op de groei en de stappen die nodig zijn om deze ontwikkeling in de organisatie te bestendigen. Daarnaast stil gestaan bij hoe de leden zich tot elkaar verhouden en hoe dat nog verbetert kan worden. Dit hebben ze gedaan met behulp van lego serious play en het visualiseren van de reis. Dit traject krijgt vervolg in soortgelijke sessies met de management leden van de verschillende locaties. Meer informatie

beleid evalueren

Kentalis blikt terug op kwaliteit

Projectplan

Ieder jaar moet gerapporteerd worden over de kwaliteit van zorg. Meestal met een rapport die niemand leest. Dat wilde de medewerkers van Kentalis dit jaar anders doen. Tijdens een korte en interactieve bijeenkomst werd onder leiding van Laura met medewerkers en cliënt(vertegenwoordigers) de kwaliteit van zorg geëvalueerd. Het gesprek werd door Laura meteen op de muur gevisualiseerd. Achteraf heeft Laura de uitkomsten samengevat en gevisualiseerd in een praatplaat. Deze wordt binnenkort in bijeenkomsten met meer medewerkers en cliënten besproken. Meer informatie

  Menzis zet in op leefstijlbevordering. Naast de gecombineerde leefstijlinterventie  die dit jaar in het basispakket zit, wilden wij nadenken over nog andere, disruptieve leefstijlinterventies. Laura heeft als deskundige en ervarene een groep collega’s met hele verschillende achtergronden in dit traject begeleid. Door een combinatie van werken aan groepsdynamiek, creativiteit met tekenen en Lego en een gestructureerd proces van design thinking, heeft ze de groep tot innovatieve en toepasbare ideeën aangezet. Haar stijl waarbij ze veel ruimte aan de groep geeft, een spiegel voorhoudt en ook de voortgang bewaakt, werd zeer gewaardeerd. We zijn heel tevreden met de uitkomst.

  Ward Bijlsma

  Manager Zorg, Menzis

  Laura is een multitalent; ze creatief, menselijk en klantgericht. Ze verstaat de bijzondere kunst om een waardevol gesprek met meerdere personen te begeleiden èn samen te vatten en weer te geven in een prachtige illustratie. Dat heeft ons enorm geholpen om het thema gastvrijheid, vanuit het perspectief van de patiënt,  onder het voetlicht van onze medewerkers te brengen. En daarbij, minstens zo belangrijk, is Laura een prettig persoon die rust en vertrouwen uitstraalt.

  Mirjam van Dijk

  Projectleider Gastvrijheid, Radboudumc

  In december heb ik samen met mijn managers onder begeleiding van Laura onze plannen voor het komende jaar gebouwd. Iedere manager bouwde op een zeer manier zijn eigen plan. Door middel van legoblokje werden doelen visueel gemaakt. Iedereen kreeg de mogelijkheid buiten de kaders te denken. Vervolgens ontstond door samenwerken een landschap wat regioplan heet. De professionele begeleiding van Laura maakt dat iedereen gestimuleerd wordt om te improviseren waardoor mooie ideeën ontstaan. Op basis van dit model hebben we uiteindelijk SMART geformuleerde afspraken gemaakt. Wat een inspirerende manier om doelen uit te werken in plannen, en klaar te staan voor uitvoering.

  Peronne Knapen

  Regiomanager, Start People