Vergaderbox

Creatief vergaderen
Toolboxen

Vergaderingen waarbij je uitgedaagd wordt en concreet aan de slag gaat met creatieve werkvormen geven energie!

In korte tijd worden kansen en knelpunten zichtbaar. Het voorbereiden van zo’n sessie vraagt best veel tijd in jouw drukke werkweek. Misschien heb je ook het idee dat je kennis of ervaring mist.

Daar kunnen de creatief vergaderen toolboxen bij helpen.

De box bevat een complete set aan tools  om jouw creatieve vergadering mee te organiseren. In de box zitten concrete werkvormen (flip-overs, kaartjes, stickers, enz), een heel draaiboek voor de vergadering en tools (markers, post-its, enz). Alles is klaar om meteen van start te gaan met de bijeenkomst.

Over-mij-Laura-Lagaaij

Wat het oplevert

zelfde beeld

vergaderbox-creatief

Door het de ervaringen uit het verleden en ambities voor de toekomst visueel te maken creeer je met elkaar een gemeenschappelijk beeld.

Heldere doelen

vergaderbox-creatief

Tijdens de vergadering worden heldere doelen en acties geformuleerd op basis van de ambitie en inzichten uit het verleden. 

Draagvlak

vergaderbox-creatief

Doordat iedereen actief betrokken wordt tijdens de vergadering ontstaat er draagvlak voor de stappen vooruit.

Creatief doen

vergaderbox-creatief

Tijdens de vergadering wordt door de tools en werkvormen het creatieve denken en doen aangezet. Dat zal ook doorwerken na de sessie.